top of page

ברכות הדלקת נרות

ברכת הדלקת נרות היא מצווה מיוחדת מאוד ומרגשת מאוד, היא מוסיפה אור בבית ביום השבת.

הברכה מאירה את הבית ובמיוחד את המקום בו אוכלים את הסעודה, מייצרת אווירה רגועה ומעניקה שלום בית בין בני הזוג.

אצלי תוכלו למצוא מגוון של ברכות הדלקת נרות רקומות בעבודת יד

 ברכת הדלקת נר שבת היא מתנה מושלמת ומקורית לבית יהודי, לזוגות חדשים ולמעבר דירה

bottom of page