top of page

מדיניות ביטולים

החזרת מוצרים וביטול הזמנות

ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות - הזמנה בעיצוב אישי), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי החברה או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה.

ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית. מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר לחברה תוך 14 יום ע"י משלוח אל החברה (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח).

האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין. כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר. לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.

במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.

 

ביטול סדנאות

 במקרה של ביטול סדנה עומדות לפניך האפשרויות הבאות:​

1. ביטול השתתפות בסדנה עד 3 ימים לפני מועד הסדנה – החזר מלא

2. ביטול השתתפות בסדנה בין 3 ימים עד יום אחד לפני מועד הסדנה – קבלת החזר בשווי 50%

3. ביטול השתתפות בסדנה ביום הסדנה - חיוב במלוא עלות הסדנה​

bottom of page